NEWS/EVENT

Seminar
Seminar

제 6회 혁신살롱 SEMINAR

첨부파일
  • 첨부된 파일이 없습니다.
  • 조회 66
  • 작성자 최고관리자
  • 2021-10-07

본문

[제 6회 포항혁신살롱 Online Seminar 안내]

 

▶ Date : October 14(Thursday) 17:00, 2021

▶ Webex link : (ID : 2641 724 9860 / PW : 1234)

https://postech.webex.com/postech-ko/e.php?MTID=m4d89f1fe21b7b6253aa275b6c9853887

▶ Contact : rhee@postech.ac.kr

※ Offline 참석은 신청 마감 되었습니다.

 

838e2423a0b70c8bbcc09ec1a51853bd_1633573248_134.jpg